Avís legal

1. Informació relativa al compliment article 10 LSSICE
Titular de la web: Caboel S.L.
Adreça: c/ Josep Irla i Bosch 1-3, 7ª Planta. 08034 Barcelona. Telf: 93 205 81 96

2. Propietat Intelectual i responsabilitat sobre els continguts
– 2.1 Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels llegítims propietari.
– 2.2 El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços quee hi són ubicats, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.
3. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions d’ús resten subjectes a l’establert a les lleis espanyoles, per a qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, les parts es sobmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona