Companyia immobiliària patrimonialista especialitzada en actius terciaris.

Caboel
Caboel
Caboel
Caboel
Caboel

Companyia

L’objectiu de la companyia és la millora constant del nostre patrimoni, tot mantenint-ne l’atractiu mitjançant la creació del valor sostenible per als clients, proveïdors, col·laboradors i accionistes.

Compañía
Compañía

Inversió

Els nostres criteris d’inversió, com a generadors d’activitat econòmica a llarg termini, es basen a prioritzar la ubicació i la qualitat dels actius i a aconseguir que la nostra gestió en millori la sostenibilitat.

Actius

Ens especialitzem en la inversió en actius del sector terciari: des de locals de negoci i oficines en zona prime fins a plataformes logístiques de gran capacitat.

Cartera de més de 150 actius amb una superfície superior a 450.000 m2.

Projectes

A Caboel ens preocupa l’actualització dels nostres immobles i estem molt atents a les necessitats dels clients i a l’evolució dels mercats. Fruit d’aquesta política, centrem la inversió en projectes d’actualització d’edificis i instal·lacions.

Projectes
Projectes
Projectes

Contacte

Les nostres oficines es troben a:

C/Josep Irla i Bosch, 1-3, 7ª planta

Barcelona 08034

Tel. +34 93 205 81 96
Fax. +34 93 205 81 97
info@caboel.es