Companyia

Vam iniciar l’activitat l’any 1959, i, des d’aleshores, a Caboel hem consolidat una cartera d’actius de qualitat amb presència a les principals ciutats de la península ibèrica. En els seus inicis, Caboel va ser concebuda com un vehicle inversor per a un dels principals grups de distribució a l’Estat espanyol.

Al llarg dels més de 50 anys d’història, hem anat ampliant la nostra cartera d’actius i incorporant-hi diverses tipologies d’immobles i noves àrees geogràfiques, alhora que afegíem nous clients en cartera i aconseguíem un portfoli diversificat d’actius.

Planificació

Treballem mitjançant plans d’inversió plurianuals, i fixem objectius tant pel que fa a l’adquisició de nous actius com a la millora dels existents.

Planificación

Execució

El nostre caràcter de companyia privada de caire familiar i la nostra estructura de capital ens confereix agilitat en la presa de decisions.

Ejecución

Inversió

La diversificació de la cartera, l’estabilitat en els ingressos, la contínua revalorització com a resultat de la feina conjunta de la companyia, els clients i els proveïdors, i l’esforç per ser cada dia més eficaços en la nostra gestió són els nostres principis. D’entrada, les nostres inversions es van centrar en el sector dels locals comercials i la logística.

Actualment, Caboel també inverteix en altres sectors com ara el d’oficines, l’industrial, l’hoteler o el dotacional. Els nostres criteris d’inversió, com a generadors d’activitat econòmica a llarg termini, es basen a prioritzar la ubicació i la qualitat dels actius i a aconseguir que la nostra gestió en millori la sostenibilitat.

Inversión